Diviš Stanislav 2

Diviš Stanislav 2, grafika, veľkosť 50 x 70 cm