Diviš Stanislav 3

Diviš Stanislav 3, grafika, veľkosť 50 x 70 cm