Diviš Stanislav 4

Diviš Stanislav 4, grafika, veľkosť 50 x 70 cm