Diviš Stanislav 5

Diviš Stanislav 5, grafika, veľkosť 50 x 70 cm