Diviš Stanislav 6

Diviš Stanislav 6, grafika, veľkosť 50 x 70 cm